0 סל קניות

מכולת אסיאתית 

    OOnLinee מוצרי מזון וקולטורה אסיאתיים

מבצע אצה: 25% הנחה על סוגי אצות נורי שבמבצע
מבצע אורז: 25% על סוגי האורז לסושי שבמבצע

ניתן להגיע לחנות ולרכוש משם ישירות

החנות ברח' מוהליבר 16 בפ"ת

 
שעות פתיחה
א'-ה': 12:00-19:00
ו' וערבי חג: 10:00-14:30
לכל שאלה, נא להתקשר לטל: 050-6000612

תנאי השימוש
1. ברוכים המבקרים באתר chili baby, (להלן אתר צ'ילי בייבי). ההרשמה כלקוח באתר דורשת את קריאת התקנון בעיון.

2. אתר צילי בייבי הוא אתר בו תוכלו הזמנת מוצרי מזון אסיאתיים, המשווקים על ידי החנות צ'ילי בייבי.

3. בכל שאלה, תהיה או הערה הנוגעת לאתר ולשירותיו, נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 077-5014171 שהינו טלפון החנות.

4. ביצוע רכישה דרך אתר צ'ילי בייבי, על ידכם הינה אישור כי קראתם את התקנון והנכם מאשרים ומסכימים באופן בלתי מותנה לתנאיו. בידי צ'ילי בייבי נשמרת הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול הדעת, וללא מתן הודעה מוקדמת. תהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאי התקנון ולמשתמשים בו לא תהיה טענה או תביעה כלפי צ'ילי בייבי בגין שינויי התקנון. מועד תוקף השינוי יהיה מועד העלאת הנוסח המעודכן, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר מכן תהיה כפופה לו.

5. אזורי המשלוחים הניתנים על ידי אתר צ'ילי בייבי, עשויים להתעדכן מדי פעם על פי שיקול בעלי האתר ומפעיליו, וללא מתן הודעה מראש. אספקת המוצרים אפשרית רק באזורי הפעילות של האתר ובהנחה כי לא קיימת מניעה טכנית או אחרת המונעת את האספקה.

6. אתר צ'ילי בייבי יכול להחליט על הפסקת פעילותו בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת או התרעה מראש.

7. האתר שומר לעצמו את הזכות להציג מבצעים או פרסומות באתר, וכן מוצרים קשורים למוצרים שנבחרו על ידי הלקוח, במהלך תהליך ההזמנה.

מוצרי האתר
8.אתר צי'לי בייבי שומר לו את הזכות לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר, את מבחרם ואת הסוגים על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעיליו. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע מוצרים חליפיים.

9. רכישת משקאות משכרים דרך האתר תותר לבני 18 ומעלה בלבד. ברכישת משקאות אלו הינכם מאשרים את היותכם בוגרים הרשאים לרכוש משקאות אלו על פי חוק.

10. אתר צ'ילי בייבי שומר לעצמו את הזכות להגביל או לבטל הזמנה הכוללת כמות לא סבירה של מוצרים. הגדרת הכמות הסבירה תעשה על פי שיקול דעתם של מפעילי האתר.

11. צ'ילי בייבי אינה מתחייבת לשמור על זהות בין שמות המוצרים המופיעים באתר לבין אלו המופיעים על גבי האריזה, באתר היצרן או בכל מקום אחר. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה ואינן מחייבות באופן כשלהו את אתר צ'ילי בייבי ומפעיליו.

12. כל עוד תאריך התפוגה הרשום על המוצר הינו תקף, ובפרק זמן סביר לפני מועד התפוגה, שיקבע על פי שיקול הדעת של מפעילי אתר צ'ילי בייבי, לא תהיה למזמין כל טענה או תביעה בנושא.

13. למרבה הצער יתכנו חוסרים של מוצרים אשר הוזמנו בהזמנה. צ'ילי בייבי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים שהוזמנו גם במקרה בו צוין כי הם במלאי במהלך ההזמנה. החנות תעשה מאמץ להציע מוצרים חליפיים ותעדכן את הלקוח ותזכה אותו במידה ואין באפשרותה לעשות זאת. למזמין לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החנות בגין אי אספקת המוצר.

14. אריזת המוצרים תעשה בדרך שנראית לנכון למפעילי צ'ילי בייבי, ולמזמין לא תהיה טענה או תביעה על כך.

15. באחריות הלקוח לבדוק את המוצרים והרכיבים בתוכם בהתאם לצרכיו, מגבלותיו ורגישויותיו. כמו כן, צ'ילי בייבי אינה אחראית לתקפות הצהרות בריאות, עמידה בתקנים או רגולוציות שנמצאות על גבי המוצרים אותם היא מוכרת ללקוח.

מחירים ותשלום
16. מחירי המוצרים הנמכרים באתר צ'ילי בייבי, יקבעו בלעדית על ידה ללא מחויבות ותלות במחירי מקומות אחרים. המחירים עשויים להשתנות על פי שיקול דעת מפעילי האתר, וללא עדכון מראש. השינוי יחול גם על מוצרים הנמצאים בסל הקבוע של הלקוח.

17.לצד מוצרים שימכרו במחירי מבצע יופיע סימון מתאים, והם ימכרו במחיר זה כל עוד מועד האספקה הינו בתקופת המבצע ולפני גמר המלאי.

18. מחירי המוצרים באתר צ'ילי בייבי כוללים מע"מ כחוק

19.התשלום עבור קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי המונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל ומוכרות בה, וכל עוד היא מתירה את ביצוע התשלום דרך האינטרנט עבור בעל הכרטיס. עם זאת, צ'ילי בייבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרך התשלום באתר על פי שיקול דעתה ובאופן שיראה לה.

20. בעבור הזמנה שנשלחת לבית המזמין יגבו דמי משלוח בסכום שיצוין באתר בהתאם לכתובת המבקש ופרמטרים נוספים שיקבעו על ידי צ'ילי בייבי. דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום עבור המוצרים בהזמנה וצ'ילי בייבי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן אותם על פי שיקולה וללא הודעה מראש.

21. אם בעת אספקת המוצרים הלקוח או מי מטעמו לא ימצא בכתובת כדי לקבל את המשלוח, ובמידה ולא יהיה אישור להשארת ההזמנה על מפתן הדלת, תוחזר ההזמנה לחנות. הלקוח יוכל לקחת את המשלוח מחנות צ'ילי בייבי בשעות הפתיחה, או לשלם עבור משלוח חוזר. במידה והמוצרים ישארו לצד הדלת, הלקוח לוקח על עצמו את האחריות למקרים של גניבה, קלקול או כל בעיה שהתרחשה מרגע השארת המשלוח ועד לאסיפתו לבית.

22. אספקת המוצרים הינה בכפוף לאישור התשלום מטעם חברת האשראי. עם זאת, צ'ילי בייבי שומרת לעצמה זכות לבטל תשלום שאינו מקובל עליה על פי שיקול דעתה.
23. זמן אספקת המוצרים הינו הזמן המופיע בהזמנה. עם זאת, אתר צ'ילי בייבי עלול לשנות זמן זה מסיבה כזו או אחרת וללא צורך בהודעה מראש. אי לכך, אי עמידה בזמני המשלוח לא פוטרת את המזמין מתשלום מלא עבור המשלוח ודמי המשלוח ואינה מזכה אותו בפיצוי בשל כך.

החזרת מוצרים
24. למזמין שמורה החובה לבדוק את המוצרים שהגיעו במשלוח ולהשוותם לחשבונית. החזרים יתקבלו עד 14 יום מהמשלוח ובצירוף חשבונית הקנייה.

25. במקרה של חוסר התאמה בין ההזמנה לתכולת המשלוח או חוסר שביעות רצון, המזמין יודיע על כך לחנות צ'ילי בייבי ביום למחרת ובשעות הפעילות של החנות. אם לא התקבלה הודעה בפרק הזמן האמור, פירושה ויתור מצדו של המזמין על טענות או תביעות בנוגע לאי שביעות רצון או אי התאמה.

26. צ'ילי בייבי שומרת לה את הזכות להחליט בין מתן מוצר חליפי או זיכוי במקרה של החזרת מוצרים.

שינוי וביטול הזמנה
27. שינויים בהזמנה על ידי המזמין יתאפשרו עד ל-5 שעות לפני מועד האספקה ועל פי שיקול דעתם של מפעילי צ'ילי בייבי. זאת תוך עשיית מאמצים לאפשר שינויי הזמנה מצידו של המזמין.

28. ביטול הזמנה יעשה דרך פנייה טלפונית או צור קשר באתר, לפחות 5 שעות לפני מועד האספקה, ויכלול את מספר ההזמנה ופרטים מזהים. לאחר אספקת המוצרים לא יתאפשר שינוי או ביטול הזמנה, והמזמין יחויב בסכום המלא של ההזמנה.

29. אתר צ'ילי בייבי שומר את הזכות לבטל או לשנות הזמנה, בתנאי שימסור למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול המזמין לא יחויב בתשלום, ובמקרה של שינוי הוא יחויב בהתאם להזמנה ששונתה.

קנייה דרך האתר
30. הקנייה באתר מותנה במילוי נכון ומהימן של הפרטים על ידי הלקוח. אתר צ'ילי בייבי עשוי להציג בקשה להצגת פרטים מזהים מסוימים לצורך זה, ובמידה ופרטים אלו לא יסופקו, האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה.

31. אבטחת המידע באתר הינה באמצעות תוכנת SSL המקובלת באתרי מסחר אלקטרוני רבים.

32. המזמין מתחייב לשמור את הססמא ושם המשתמש שלו אישיים ולא להעבירם לאחר. אם יעשה זאת, הוא מסכן את ההגנה על פרטיו וחשבונו ולוקח אחריות במידה ויפרצו.

33. אתר צ'ילי בייבי לא יחשב כאחראי לנזק מכל סוג שהוא שיגרם ללקוח או לצד ג' כתוצאה מהרכישה באתר או עקב חוסר יכולת לבצע רכישה כתוצאה מרשלנות או מחדל מטעם הלקוח או צד ג'. סעיף זה בתוקף גם במקרים של רכישה בכרטיס אשראי בלא ידיעה והסכמה של בעליו או על ידי קטין, וכן כל פעולה שתבוצע על ידי צד ג' תוך שימוש בסיסמה של הלקוח או במקרה שנכנס לאתר וגרם נזק.

34. הלקוח ישא באחריות לכל נזק או חסרון כיס במקרה של טעות בהקלדת הנתונים, והוא פוטר את אתר צ'ילי בייבי מנזק שעלול להגרם כתוצאה מתקלות חומרה, תקשורת או תוכנה הקשורות לאתר, וכן ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת האתר כגון כח עליון, מזג אוויר קיצוני וכו'. מבלי לפגוע באמור לעיל, צ'ילי בייבי לא ישא בסכום נזק העולה על מחיר ההזמנה ששולמה על ידי הלקוח.

35. הלקוח מתחייב שלא לנסות לשבש את פעילות האתר לרבות פריצה אליו, חשיפה מידע או שימוש ברובוט או טכנולוגיות אחרות לסריקת נתונים מתוך האתר. אתר צ'ילי בייבי יפעל בחומרה ועל פי חוק כנגד מבצעי פעולות אלו.

פרטיות וקניין רוחני:
36. בקנייה באתר צ'ילי בייבי המשתמש מאשר למפעילי האתר לשלוח לו ניוזלטרים והודעות דרך כתובת המייל ואמצעי התקשרות נוספים שעמם נרשם לאתר. במידה והלקוח אינו מעוניין להמשיך לקבל הודעות אלו עליו להודיע על כך לאתר בכתב בהתאם להוראות כל דין.

37. המידע על המשתמשים לא יעבור לגורמי צד ג', וישמש רק לשמירת הקשר בין צ'ילי בייבי ללקוחותיה, וכן לצורך דפוסי השימוש והקנייה באתר.

38. סמני המסחר, השמות המסחריים, העיצוב הגרפי, זכויות היוצרים, בסיסי הנתונים, התכנים וכיו"ב שייכים בלעדית לאתר צ'ילי בייבי. אין בעצם הכניסה לאתר או השימוש בשם כדי להעניק זכות כלשהי בקשר למותג.

39. שימוש בסמני מסחר של מוצרים או שירותי צד שלישי, הינם שירות ללקוח בלבד והם אינם מהווים פרסומת, המלצה, חסות או קידום מכירות.

40. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם או להציג חומרים המופיעים באתר צ'ילי בייבי ללא הסכמה לכך מראש ובכתב.